Stafræn sveitarfélög

Samband íslenskra sveitarfélaga vinnur að miðlægu samstarfi sveitarfélaga til að auðvelda þeim að verða virkir þátttakendur í stafrænni þróun og nýta nútímatækni til að bæta þjónustu og samskipti við íbúa.

Á þessari síðu finnur þú upplýsingar um áherslur í stafrænni þróun sveitarfélaganna, fræðsluefni og fréttir um stafræna þróun og leiðbeiningar sem styðja við fagleg vinnubrögð. Þú getur náð í fyrirmyndir skjala sem nýtast og upplýsingar um lausnir.

Ákveðið var að setja upp upplýsinga- og þekkingarsíðu um stafræna þróun sveitarfélaga til að gera stafrænu vegferðina aðgengilegri, miðla upplýsingum, deila þekkingu og læra hvert af öðru. Síðan er sniðin að stjórnendum og starfsmönnum sveitarfélaga og verður þróuð í nánu samstarfi við notendur hennar og er efnið út frá þekkingu sem byggist hefur upp hjá sveitarfélögunum um stafræna þróun. Efni síðunnar byggist því að miklu leiti upp á því hve sveitarfélögin eru dugleg að deila þekkingu sín á milli og eru hvött til að senda inn efni hér á þessari síðu.

Áherslur

Áhersla er lögð á að auka samvinnu með skilvirku samtali þvert á ríki, sveitarfélög og landhluta. Efla þekkingaryfirfærslu milli sveitarfélaga og bjóða upp á vettvang til deilingar efnis og upplýsinga. Vinna að samnýtingu og endurnýtingu hönnunar, tæknistrúktúrs og lausna.

Áherslur verða lagðar í samvinnu við sveitarfélög, Reykjavíkurborg og ríkið.

Tækniþróun er á miklum hraða og munu sveitarfélögin leggja fram áherslur sínar jafnt og þétt en ekki gefa út stefnumarkandi plagg til nokkurra ára fyrst í stað.

Stafrænt ráð sveitarfélaganna

Í lok október 2020 var stofnað Stafrænt ráð sveitarfélaganna. Landshlutasamtök sveitarfélaga tilnefndu fulltrúa landshlutanna og einnig Reykjavíkurborg í ráðið. Stafrænt ráð styður við stefnumótun og forgangsröðun um sameiginlega stafræna þróun sveitarfélaga. Í ráðinu sitja:

  • Elís Pétursson fyrir SSNE,
  • Eydís Ásbjörnsdóttir fyrir hönd SSA,
  • Sævar Freyr Þráinsson fyrir SSV,
  • Álfhildur Leifsdóttir fyrir SSNV,
  • Óskar J. Sandholt fyrir Reykjavíkurborg,
  • Áslaug Hulda Jónsdóttir fyrir SSH,
  • Friðrik Sigurbjörnsson fyrir SASS,
  • Kjartan Már Kjartansson fyrir SSS
  • Jón Páll Hreinsson fyrir FV 

Fjóla María Ágústsdóttir breytingarstjóri stafrænnar þróunar hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga starfar með ráðinu en á fyrsta fundi ráðsins var Sævar Freyr valinn formaður ráðsins. Hlutverk og verkefni.

Fagráð um stafræna umbreytingu innan sveitarfélaga

Faghópur um stafræna umbreytingu var stofnaður í desember 2019, í hópnum eiga sæti sérfræðingum sem ráðnir hafa verið innan sveitarfélaga til að leiða stafræna umbreytingu innan síns sveitarfélags. Hópurinn hefur stækkað jafnt og þétt en meginhlutverk hópins er að vera umræðuvettvangur um stafræna þróun sveitarfélaga og veita stafrænu ráði sveitarfélaga faglegan stuðning. Hópurinn aðstoðar við greiningu á stöðu stafrænna mála sveitarfélaga og hugmynda um sameiginleg verkefni sveitarfélaga. Hann skal stuðla að því að fyrir hendi sé yfirsýn yfir stafræna þróun sveitarfélaga og stafræn samstarfstækifæri. Hópurinn aðstoðar við þekkingarmiðlun til sveitarfélaga í samvinnu við stafrænt ráð sveitarfélaga, og einnig inn á stafraent.samband.is.

Hverjir eru á bak við tjöld síðunnar?

Breytingarstjóri stafrænnar þróunar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Fjóla María Ágústsdóttir

Fagráð stafrænnar þróunar sveitarfélaga sjá þátttakendur hér.